Vervolg duurzaamheidsdag

Afgelopen dinsdag 15 maart hebben ruim 440 wijkbewoners de duurzaamheidsdag bezocht in het nieuwe wijkcentrum VanNoord. Vrijwel alle reacties waren gelukkig positief. De presentaties van deze dag, zo ook de vervolg collectieve wijkacties, worden binnenkort gepubliceerd op deze website. Deze worden ook toegestuurd aan alle deelnemers aan de duurzaamheidsdag.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Presentaties en informatie Duurzaamheidsdag

Maart 2022

 

Afgelopen dinsdag 15 maart hebben ruim 400 wijkbewoners de duurzaamheidsdag bezocht in het nieuwe wijkcentrum VanNoord. Vrijwel alle reacties waren gelukkig positief. Hieronder de presentaties, de lopende collectieve wijkacties en buurtinitiatieven in de wijk.

 

Presentaties

 

De lopende collectieve wijkacties

Gezien de stijgende energieprijzen was er veel belangstelling voor de sessies over isolatie- en besparingsmaatregelen. In samenwerking met de WoonWijzerWinkel zijn daarom enkele collectieve wijkacties georganiseerd. Momenteel lopen de volgende wijkacties:

 • Collectieve wijkactie glasisolatie
 • Collectieve wijkactie warmtepomp
 • Collectieve wijkactie zonnepanelen

Voor hieraan meedoen en/of vrijblijvend informatie krijgen gaat u https://www.wijkenergie2804.nl/acties/ . Vanwege grote drukte kan het overigens even duren voordat er contact met u wordt opgenomen. Indien veel wijkbewoners hieraan meedoen zijn extra voordelen voor de deelnemers mogelijk.

 

Duurzame buurtinitiatieven

Veel bezoekers aan de duurzaamheidsdag kwamen uit de buurten in Plaswijck 2804 waar we duurzaamheidsinitiatieven hebben opgestart. Hierbij is ook een subsidie aardgasvrij aangevraagd. Momenteel zijn er 8 buurtinitaitieven in de wijk:

 • Buurtinitiatieven Catsveld
 • Buurtinitiatieven Hoeven
 • Buurtinitiatieven Mammoet
 • Buurtinitiatieven Steinenbuurt
 • Buurtinitiatieven Watergrassen
 • Of een nieuwe buurt in de wijk Plaswick (postcode 2804)!

Ook meedoen aan een meer eigen duurzame buurt? Ga dan naar https://www.wijkenergie2804.nl/wijkenergie/buurtinitiatieven-aardgasvrij/ en vul het formulier in. Of stuur een mail naar contact@we2804.nl .

 

Meedoen, meepraten en meerekenen

Tijdens enkele presentaties is benadrukt dat we als wijkbewoners zelf moeten meesturen en participeren. Soms om een burgervinger aan de pols te houden, soms om wijkbrede projecten zelf op te starten. Er zijn enkele wijkbrede projecten die extra aandacht vragen:

 • Aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen voor de wijk
 • Energie opslag: wijkaccu, buurtbatterij, smartgrid, geo-thermie
 • Gouds Isolatie Programma
 • Kerngroep Wijkenergie 2804
 • Menukaarten verduurzamen woningen
 • Referentiewoningen:we zoeken huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen in het kader van de energie- en warmtetransitie in de wijk. Ook zijn ze daarbij voorbeeld voor hun directe omgeving.

Ieder met voldoende tijd en interesse kan hieraan deelnemen, hoewel het projecten zijn waarvoor enige kennis is vereist. Aanmelden of informatie krijgen kan via het formulier op https://www.wijkenergie2804.nl/energiecooperatie/meewerken/ of via telefoonnummer 06 239 56 999.

 

Ons ondersteunen?

Wij organiseren als vrijwilligersorganisatie informatiebijeenkomsten en collectieve wijkacties voor mede wijkbewoners. Onze insteek is dat burgers in ieder geval op de hoogte zijn van de energie- en warmtetransitie in hun eigen wijk. Wilt u ons hierbij ondersteunen? Dan kan als donateur voor € 6 per jaar. U kunt zich via https://www.wijkenergie2804.nl/ondersteunen/ aanmelden. ‘Wijkenergie 2804’ bestaat geheel uit vrijwilligers en kent geen winstoogmerk.

 

Afsluitend

Via de nieuwsmail blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe collectieve wijkacties en themabijeenkomsten over de energie- en warmtetransitie in de wijk. Wij hopen dat u blijft meedenken en ons op de hoogte houdt van uw meningen, ervaringen en tips. Gezien de situatie op de energiemarkt is alle reden voor. Aanmelden voor de nieuwsmail kan via het formulier op https://www.wijkenergie2804.nl/contact/

 

 


Aankondiging Duurzaamheidsdag

Februari 2022

 

De warmtetransitie: wat gaat er gebeuren, en wat niet?

De wijk Plaswijck (postcode 2804) is door de gemeente Gouda aangewezen als ‘startblok’ bij de komende energie- en warmtetransitie. Uit eerdere wijkenquêtes bleek dat veel bewoners de nodige zorgen hebben, maar ook dat er veel interesse is. Wat gaat er gebeuren en wat juist niet? Het is zaak dat we als bewonersorganisatie aan tafel zitten bij de gemeente. Bewoners kunnen op de bijeenkomst vragen stellen over wat dit voor hun gaat betekenen.

 

Veel presentaties over actuele en nieuwe ontwikkelingen

Er zijn gedurende de dag verschillende sprekers die graag vertellen over alle plannen en ontwikkelingen. Zo is er een presentatie over aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen. Kan hiermee onze wijk worden verwarmd? Ook de gemeente Gouda zal vertellen wat de wijk en wijkbewoners de komende jaren kunnen verwachten.

 

Isoleren altijd goed, maar waar beginnen

Daarnaast kunnen wijkbewoners kennismaken met enkele effectieve isolatiemaatregelen, die vrijwel altijd zinvol zijn. Wijkbewoners krijgen van de WoonWijzerWinkel in korte, informele sessies een demonstratie en uitleg van onder andere zonnepanelen, warmtepompen en glasisolatie. Ook is er aandacht voor de zogenaamde Menukaarten. Deze sessies zijn er om het uur: geen al te technisch verhaal, gewoon een interessante demonstratie.

 

Zonnepanelenactie: drie varianten

Vooral is er aandacht voor de lopende zonnepanelenactie. Er zijn weer drie mogelijkheden: een budgetvariant, een goede prijs/kwaliteit verhouding en hoog rendement zonnepanelen. Wijkbewoners kunnen alle informatie krijgen over het wat, hoeveel, kosten en installatie.

Veel interesse bij wijkbewoners in glasisolatie en warmtepompen

Bij eerdere wijenquêtes bleek dat er veel belangstelling is voor glasisolatie. Er zijn op de informatiedag dan ook verschillende typen glasisolatie te zien. Ook een actueel onderwerp zijn warmtepompen: wat zijn dat voor dingen en maken ze echt zoveel lawaai? Wijkbewoners krijgen een korte uitleg, wat kost het, wat levert het op, wat zijn de subsidiemogelijkheden, enz.

 

Waar en wanneer

De bijeenkomst zal zijn dinsdag 15 maart as. De locatie is het nieuwe, mooie wijkcentrum VanNoord, de oude bibliotheek naast het winkelcentrum Bloemendaal, Lekkenburg 1. Het programma start om 13.00 uur en loopt door tot ’s avonds 22.00 uur. De prima horecavoorziening is open en Dirk zal graag u een kop koffie aanbieden.

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in de initiatieven van mede wijkbewoners?

In 8 buurten in de wijk is al een ‘subsidie aardgasvrij’ aangevraagd. Wijkbewoners vertellen graag over hun plannen en ideeën bij de transitie. Ook kunt u kennismaken met Wijkenergie 2804 en waarom is het nodig dat we als wijkbewoners/vrijwilligers onze stem laten horen.

 

Aanmelden

Alle bewoners uit de wijk met postcode 2804 zijn welkom. Ook inwoners van de Ridder van Catsweg (Prinssesenflats) zijn welkom. Aanmelden kan met het deelnameformulier op www.wijkenergie2804.nl en www.bloemendaalplaswijck.nl. Bewoners kunnen dan ook aanvinken bij welke presentatie(s) ze willen zijn.

 

Graag tot ziens op dinsdag 15 maart as. !