Ondersteunen

Met een kleine bijdrage per jaar ondersteunt u onze activiteiten. Wij zijn een bewonersorganisatie, bestaande uit wijkbewoners/vrijwilligers, die zich inzetten voor de wijk- en bewonersbelangen. Belangrijk vinden wij dat de besluitvorming over de energie- en warmtetransitie zorgvuldig en transparant plaatsvindt en dat bewonersbelangen altijd worden meegenomen. Met ondersteuning vanuit de wijk kunnen wij onze punten duidelijker richting bestuur, politiek en ambtenaren inbrengen. Ook kunt u met korting deelnemen aan onze collectieve acties en activiteiten. Voor donateurs/leden organiseren wij regelmatig thema bijeenkomsten. De kosten zijn slechts € 7,50 per jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Een bijdrage geldt per huisadres. Uiteraard kunt u altijd uw bijdrage beëindigen. U kunt ook een mail sturen naar contact@wijkenergie2804.nl  voor meer informatie over hoe ons bewoners te ondersteunen bij dit belangrijke project.

 

 

Ons ondersteunen

  • Alleen uw postcode is voldoende, andere adresgegevens niet.
  • Op basis van uw keuze(s) kunnen wij u gericht informeren en bijvoorbeeld uitnodigen voor themasessies.
  • Als abonnee/sympathisant ondersteunt u onze activiteiten. De kosten zijn € 7,50 per jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Dit geldt per huisadres. Uiteraard kunt u altijd uw bijdrage beëindigen.
  • € 0,00