Overzicht initiatieven

 

 • Als energiecoöperatie WijkEnergie2804 richten wij ons óók op het opstarten en activeren van bewoners en buurten in de wijk. In veel delen van de wijk zijn al initiatieven opgestart en/of zijn de startsubsidies aardgasvrij aangevraagd. Zo veel mogelijk werken wij met deze buurtinitiatieven samen.
 • In deze buurten zijn er bewonersinitiatieven:
  • In het Albrechtsveld gaan we samen met actieve buurtbewoners een startbijeenkomst organiseren. Deze buurt kent veel gelijkvormige woningen en beidt dus goede kansen voor een collectieve isolatie aanpak. Op 24 oktober 2023 organiseerde wijkvereniging Albrechtsveld samen met energiecoöperatie WijkEnergie2804 in de Ajourboerderij een eerste drukbezochte informatiebijeenkomst voor haar bewoners over de energie- en warmtetransitie. Nadere informatie volgt binnenkort op de website van de Vereniging en op het eigen bewonersportal:  http://www.wijkenergie2804.nl/albrechtsveld .
  • De VVE van het Catsveld richt zich op twee onderzoeken, namelijk hoe de wooncomplexen zijn te verduurzamen en of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op de daken.
  • De flats rondom het Winkelcentrum Bloemendaal zijn ook begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden om hun complexen te verduurzamen. De VVE Swadenburg is onder andere ook aan het onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen op hun dak zinvol en haalbaar is.
  • De Hoeven is momenteel bezig met hun plan van aanpak. We hebben overleg met hen, omdat we de Menukaarten verduurzaming woningen ook in deze buurt willen starten.
  • Een belangrijk speerpunt van Energiecoöperatie WijkEnergie2804 is de wijk Mammoet. Hiervoor is ook een apart Programma gemaakt. Hieronder een overzicht van enkele activiteiten.
   • De derde bijeenkomst was 6 november 2023. Centraal stond toen wat er is gedaan in 2023 en wat de plannen zijn voor 2024. Met een panel is onder andere uitgebreid ingegaan op de vooronderzoeken. Het verslag van deze bijeenkomst is hieronder te vinden. Een impressie van de november bijeenkomst in 2023 kunt u u lezen via: Verslag bewonersbijeenkomst Mammoet 06 11 2023  .
   • Maandag 22 mei 2023 was de tweede bewonersbijeenkomst voor bewoners van de Mammoet. Op deze bijeenkomst werden de eerste resultaten gepresenteerd van de onderzoeken bij de referentiewoningen. Ook is met elkaar besproken welke isolatiemaatregelen er zijn uitgevoerd en wat de ervaringen van wijkbewoners waren. Een uitgebreid verslag kunt u hieronder lezen. Het verslag van de tweede bijeenkomst van 22 mei 2023 is te lezen via  Verslag bewonersbijeenkomst Mammoet 22 05 2023.
   • Op dinsdag 15 november 2022 was er een startbijeenkomst voor bewoners van de wijk Mammoet. Hoofdonderwerp was wat de Goudse energie- en warmtetransitie kan betekenen voor de buurt.Hoe zijn de woningen in de Mammoet te verwarmen anders dan met aardgas? Is aansluiting op een warmtenet wenselijk en mogelijk? Of is een hybride warmtepomp, speciaal ontwikkeld voor de Mammoet, een oplossing? Welke adviezen, onderzoeken en collectieve wijkacties, specifiek voor de Mammoet, zijn eigenlijk nodig?Centraal stonden daarom de vragen, wensen, zorgen en suggesties van buurtbewoners bij de komende energie- en warmtetransitie. Het verslag met alle bewonersrespons kunt u hier nalezen:  Verslag startbijeenkomst energie- en warmtetransitie Mammoet-West 15 november 2022. Hierbij ook een persoonlijke impressie van deze bijeenkomst, klikt u op Impressie startbijeenkomst energie- en warmtetransitie Mammoet 15 november 2022.
   • Voor de bewoners van Mammoet West is er ook een eigen bewonersportal, zie hiervoor http://www.wijkenergie2804.nl/mammoet of via de directe link in het hoofdmenu.

 

  • De Prinsessenflats liggen midden in het kerngebied van de Plaswijck, waar de gemeente Gouda haar onderzoek aquathermie op gaat richten. Niettemin  is ook daar gezien vragen van bewoners een overleg gepland.
  • Steinenbuurt: ook hier is het de bedoeling dat er een startbijeenkomst wordt gepland. Hierover is nog overleg met de gemeente Gouda.
  • De Watergrassen hebben een actieve bewonersgroep. Zij richten zich onder andere op het kierdicht maken van woningen, een warmtescan actie en een vloer/bodem/spouwmuurisolatie actie.
  • In de Wervenbuurt is ook een bewonersgroep gestart. Waarschijnlijk komt er een bewonersenquête, om na te gaan welke behoeften en vragen de bewoners daar hebben.

 

Staat uw woningblok of buurt er niet bij?

Heeft u ook ideeën of plannen om uw eigen woningblok of buurt te verduurzamen? Stuur dan een mail naar contact@wijkenergie2804.nl. Regelmatig organiseren wij een WijkPlatform met en voor alle initiatieven in de wijk: van elkaar horen en leren blijkt veel voordelen te geven. U kunt ook onderstaand formulier invullen of bellen met 06 239 56 999. Uiteraard wordt er dan contact met u opgenomen.