Projectleider van de gemeente voor Plaswijck

De nieuwe projectleider namens de gemeente Gouda is Ruud IJtsma. Sinds augustus 2022 werkt hij als Projectleider Energietransitie Gebouwde Omgeving voor de gemeente Gouda. Inmiddels heeft hij al uitgebreid kennis gemaakt met de kerngroep van bewonersorganisatie/energiecoöperatie WijkEnergie2804 en met enkele bewonersgroepen in de wijk. Komende tijd gaat hij verder met zijn kennismakingsronde in de wijk. Graag stelt hij zich zelf aan u voor (nb verkorte versie).

“Samen met mijn collega’s werk ik aan het realiseren van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in Gouda. Dit heeft grote consequenties voor het energiesysteem van onze stad en de snelheid waarmee dit moet worden verduurzaamd. Naast diverse meer algemene energietransitie gerelateerde zaken binnen Gouda, is een belangrijke focus voor mij jullie wijk. In de Transitie Visie Warmte van november 2021 is een deel van Plaswijck aangewezen als verkennings/startblok. Voor dit gebied sta ik aan de lat om een WUP (Wijk UitvoeringsPlan) te ontwikkelen, een formeel document waarin wordt vastgelegd hoe het toekomstige energiesysteem eruit ziet en hoe dit te realiseren.

Ik zie het als mijn doel, in samenwerking met alle relevante betrokken partijen, te komen tot een toekomstbestendig energiesysteem dat op een breed draagvlak kan rekenen bij de bewoners.

Energietransitie en verduurzaming in het algemeen vind ik maatschappelijk heel belangrijk. Een opgave waar ik energie van krijg en graag aan bij wil dragen. Een gecompliceerde opgave waar ik graag mijn schouders onder zet.

De afgelopen jaren ben ik als Beleidsadviseur Markt en Maatschappij actief geweest voor Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor de bouw en boven- en ondergrondse infra.

Privé woon ik samen met mijn partner Ien. Mijn woning heb ik inmiddels zelf omgebouwd naar ‘all-electric’. De gasaansluiting is al weer een aantal jaar de deur uit. We houden van wandelen en meer in het algemeen van in de natuur zijn. Onze grootste hobby is zeilen.”