Nieuwe ontwikkelingen energie- en warmtetransitie in de wijk

 

Op 5 oktober 2023 heeft energiecoöperatie WijkEnergie2804 (een zusterorganisatie van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck) een informatiebijeenkomst gehouden over de energie- en warmtetransitie in de wijk.

Aanwezig waren ook wethouder Klijmij – van der Laan en de programmamanager energie- en warmetransitie van de gemeente Gouda.

Aanleiding waren

  • De gemeente Gouda heeft een nieuw energie- en warmtetransitieplan voor de wijk bekend gemaakt. In de presentatie leest u meer over dit ‘Haalbaarheidsonderzoek’. Dit onderzoek in Plaswijck-Kern naar een warmtenet zal begin volgend jaar gereed moeten zijn. Zoals bekend is onze wijk aangewezen als startblok bij de komende transitie.
  • Als energieco√∂peratie hebben wij een verkenningsstudie opgesteld over hoe een wijk op een gedegen en verantwoorde wijze aardgasvrij dan wel CO2 neutraal kan worden. Over dit concept ‘Programma Verduurzaming Mammoet’ leest u meer in onderstaande presentatie.

De bijeenkomst was voor en met alle actieve buurtinitiatieven in de wijk, die op een of andere manier bezig zijn met de energie- en warmtetransitie.

 

Hierbij de presentaties, gecombineerd en ingekort:

Presentatie gemeente Gouda energie en warmtetransitie Plaswijck 5 oktober 2023

Presentaties WijkEnergie2804 energie en warmtetransitie 5 oktober 2023

 

Hieronder ook nog de september rapportage aan de gemeenteraad:

Bijpraten raad energie en warmtetransitie september 2023

Voortgangsrapportage energietransitie 27-6-2023