Presentatie gemeente Gouda energie en warmtetransitie Plaswijck 5 oktober 2023