Bijeenkomst Albrechtsveld

Wijkbewoners van het Albrechtsveld ontvangen een dezer dagen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de verduurzaming van hun woningen. Onder andere worden de uitkomsten van de eerste bewonersenquête gepresenteerd, zo ook krijgen bewoners een inkijk in de concept Menukaart Albrechtsveld. Alle Albrechtsvelders welkom!