Meewerken

Waar mogelijk, wenselijk of nodig werken we mee aan onderzoeken (van de gemeente) naar de energie- en warmtetransitie in de wijk. Soms om een burgervinger aan de pols te houden, soms om wijkbrede projecten zelf op te starten. Ieder met voldoende tijd en interesse kan hieraan deelnemen. Meer informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 06 239 56 999.

 

Aanmelden meedoen