Gemeente subsidie bewonersinitiatieven

De gemeente Gouda heeft begin 2023 een nieuwe subsidieregeling bekend gemaakt voor de energie- en warmtetransitie. De naam is SDO, samen naar een duurzame omgeving.

Deze komt in de plaats van de twee subsidieregelingen die er nu zijn, namelijk de SAG’s (subsidie aardgasvrij) en de SDW (subsidie duurzame warmte).

Met de subsidie kunt u een project opzetten met uw buren (bewoners of bedrijven) om bijvoorbeeld minder energie te gaan gebruiken of juist om duurzame warmte op te wekken.

De nieuwe subsidie is bedoeld voor twee soorten kosten, namelijk onderzoekskosten en proceskosten, aldus de gemeente: “Met onderzoekskosten kunt u een professionele organisatie inhuren die bijvoorbeeld onderzoek doet naar duurzame warmte in de omgeving. Welke oplossing is voor de omgeving het meest geschikt om van het gas af te gaan? En welke aanpassingen zijn er dan nodig aan de gebouwen? En hoeveel kost dat? Proceskosten zijn kosten die u maakt om de buurt samen te brengen in een project. Als u samen met de buurt uw omgeving duurzamer wilt maken dan wilt u misschien een zaaltje afhuren voor informatieavonden of u wilt flyers laten drukken om te verspreiden. Maar het kan ook dat u juridisch bouwkundig advies wilt inhuren, of inschrijvingskosten heeft als u als stichting of vereniging verder wilt. Deze kosten horen allemaal bij de proceskosten.”

 

Wij hebben al aanvragen verzorgd voor verschillende buurten. Indien u meer wilt weten over het opstarten van initiatieven in uw buurt of wijk, stuurt u dan een mail naar ons of bel met 06 239 56 999.

 

Zie voor meer informatie:

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/subsidie-samen-naar-een-duurzame-omgeving/

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/samen-verduurzamen-vraag-de-nieuwe-subsidie-aan-voor-bewoners-en-bedrijven

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/tot-20-000-euro-samen-subsidie-aanvragen