Gouds Isolatie Programma

 

 

 

 

 

 

 

 

In navolging van het Nationaal Isolatie Programma heeft december 2022 de gemeenteraad ook een Gouds Isolatie Programma (GIP) vastgesteld.

Er staan zijn vier ‘programmalijnen’ in dit GIP

  • Het isoleren van koopwoningen met de slechtste energielabels, dat zijn de E, F en G labels. Belangrijk, dat gaat vooral met de Rijksgelden vanuit het nationaal isolatieprogramma.
  • Aandacht voor energiearmoede in Gouda. Het gaat onder andere om ondersteuning van huishoudens die door de zeer hoge energielasten in de financiële problemen zijn gekomen.
  • Verduurzaming van monumenten en woningen in beschermd stadsgezicht.
  • Ondersteunende activiteiten, het gaat dan om zaken als het mobiele energieloket en huisbezoeken door vrijwilligers om te helpen met isolatiemaatregelen.

Na twee jaar (dus in 2025) volgt een evaluatie. Dan kan er een GIP deel 2 komen. De gemeente noemt als mogelijke prioriteiten dan ‘spijtvrije hybride warmtepompen’ en ‘VVE’s en verhuurders’.

 

Voor onze wijk (postcode 2804) biedt het GIP geen directe aanknopingspunten voor woningeigenaren

Toch is hier veel isolatiewinst te behalen.  In onze wijk (postcode 2804) en overigens ook Bloemendaal (postcode 2803) staan namelijk veel soortgelijke woningblokken. Deze komen uit dezelfde bouwjaren, meestal jaren zeventig. De meeste woningen zijn dus zo’n vijftig jaar oud.  Er wonen in Plaswijck en Bloemendaal 22.000 mensen (één op drie Gouwenaren woont hier) en er staan zo’n 10.000 woningen. Hoewel de meeste woningen een hoger energielabel hebben dan E, F en G, is hier dus toch veel isolatiewinst te behalen. Vandaar dat wij in overleg met de gemeente zijn om in onze wijk extra verduurzamingsprogramma’s op te starten.

 

Energiearmoede

Het GIP besteedt veel aandacht aan de energiearmoede. Onderstaande afbeelding geeft goed aan hoe groot en waar de problemen in Gouda zijn:

 

 

 

 

 

GIP figuur 4: De plattegrond van Gouda “waar verhoogd risico is op energiearmoede en waar besparingspotentie is op basis van energielabels.” Zoals is te zien concentreert dit deel van het GIP zich dus vooral op zuidelijk Gouda. In onze wijk Plaswijck valt de energiearmoede op basis van de GIP analyse dus mee. Vreemd overigens hoe neutraal Goverwelle is.

 

 

 

 

 

 

GIP Figuur 3: “Kaart met koopwoningen met slechte labels in Gouda, uitgesplitst naar woningen met een onder-gemiddeld inkomen en bovengemiddeld gasverbruik en overige koopwoningen”. Volgens deze analyse bevinden de meeste woningen met een laag energielabel zich in centrum en zuidelijk Gouda. Te zien is ook hoe weinig lage label woningen onze wijk Plaswijck kent. Het GIP biedt dus voor onze wijk geen directe aanknopingspunten.

 

 

 

 

 

 

GIP Figuur 8: “Corporatiehuurwoningen die waarschijnlijk nog niet op de Standaard zitten.” Dit beeld laat zien hoe groot het woningbezit van Mozaïek Wonen in onze wijk is. Het hangt af van de Prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Gouda en de woningbouwcorporaties in Gouda hoe dat in de praktijk zal uitwerken. Mozaïek Wonen heeft een isolatieprogramma opgesteld. Dat zal dus ook effecten hebben voor de huurders in de wijk.