Aquathermie

Een onderzoek zal gaan naar de mogelijkheden van een (collectieve) warmtevoorziening vanuit de Reeuwijkse Plassen, in eerste instantie voor Plaswijck kern, mogelijk ook voor andere blokken in onze wijk, mogelijk ook voor andere delen van de stad. Een eerste onderzoek wijst op 100-200 TJ. We zullen als bewonersorganisatie hierbij nauw betrokken (moeten) zijn.

 

Informatie staat al op:

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/transitie-visie-warmte

Een eerste onderzoeksrapport is:

IF Technology – Haalbaarheidsstudie Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) Bodegraven-Reeuwijk (definitief)

Dit is een presentatie van Fokke Goudszwaard en Evert Hasselaar uit Kort Haarlem:

Presentatie Fokke Goudszwaard en Evert Hasselaar Aquathermie duurzaamheidsdag 15 maart 2022

 

In de Transitivisie Warmte staat dat het onderzoek zich specifiek richt op Plaswijck Kern. De verwarming van woningen en heet water uit de kraan vraagt veruit de meeste energie in een woonwijk. De idee is dat deze warmte door middel van een warmtepomp gewonnen kan worden uit oppervlaktewater. Via een netwerk van leidingen kan deze warmte in huizen worden gebracht. Er is nog veel uit te zoeken, zoals de ecologische impact en de kosten van de leidingen. Warmte uit oppervlaktewater in combinatie met een warmtenet is niet de enige en bij voorbaat beste manier om de wijk van duurzame energie te voorzien. Andere methoden zullen ook onderzocht worden. Maar het onderzoek naar aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen wordt stadsbreed met andere bewonerscollectieven in Gouda uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich eerst op de technische, financiƫle, juridische en ruimtelijke (on)mogelijkheden.