Maatwerkadvies en menukaarten verduurzaming woningen

 

 

 

 

 

 

September 2023 heeft energiecoöperatie WijkEnergie2804 het concept ‘Programma Verduurzaming Mammoet’ afgerond. Het is gemaakt in samenwerking met enkele partners.

Kort samengevat bevat dit programma een stappenplan voor een gerichte, gedegen en vooral objectieve verduurzaming van gelijksoortige woningblokken. Daarvoor worden Menukaarten opgesteld. De basis is dat de isolatiemaatregelen én installatietechnische maatregelen zijn gebaseerd op onafhankelijk en deskundig advies. Ze zijn ook bedoeld voor specifieke woningblokken, met dezelfde bouwkarakteristieken.

Tegelijk beschrijft het programma de zoektocht naar nieuwe, duurzame warmtebronnen.

En naar kosteneffectieve mogelijkheden voor energie- en warmteopslag in en voor de wijk (WKO).

Gekozen is voor de wijk Mammoet in Plaswijck, vanwege de relatief grote bewonersbetrokkenheid en de dichte en veelzijdige bebouwing in deze wijk.

Dit concept projectplan is een concept. Enkele berekeningen en analyses zijn nog niet af. Andere paragrafen en de Menukaarten zijn nog in wording. Maar de bedoeling is hopelijk duidelijk, naar ons idee is de energie- en warmtetransitie toe aan een volgende stap. Onze wijk Plaswijck (met postcode 2804) biedt vele woningblokken die voor deze aanpak geschikt zijn.

Tegelijk de constatering, dat het onderwerp zeer complex is en dat de ontwikkelingen snel gaan. Voor reacties staan wij dan ook zeker open en graag gaan wij met u in gesprek over dit concept. Met vriendelijke groet, Martin Pohlkamp en Ad van Ommen namens Energiecoöperatie WijkEnergie2804.

Samenvatting Programma Verduurzaming Mammoet

 

 


Een goede basis voor een woning maatwerkadvies

Wat wij vaak horen: een goed en vooral onafhankelijk advies om de eigen woning te verduurzamen is niet vanzelfsprekend.

Waar moet ik beginnen, wie kan ik vertrouwen, wat is betaalbaar en effectief, enzovoorts, enzovoorts. Veel bewoners hebben behoefte aan een specifiek op hun woningtype gericht stappenplan.

 

Maatwerkadvies

De insteek van energiecoöperatie WijkEnergie 2804 is om in specifieke buurten in de wijk op het niveau van afzonderlijke woningblokken te gaan werken met een doelgerichte maatwerkaanpak. In de aangewezen buurten en per woningblok wordt -uiteraard in overleg met de bewoners- zogenaamde referentiewoningen gekozen. Voor deze referentiewoning wordt

  1. een uitgebreide warmtebeeld rapportage opgesteld (dus niet een eenvoudige, goedkope quickscan),
  2. plus een analyse van uw totale energieverbruik (inzicht in het energieverbruik is namelijk al een belangrijke eerste stap: weten wat je verbruikt, waaraan en wanneer),
  3. plus een maatwerkadvies energiebesparing (voorheen EPA).

MilieuCentraal over deze aanpak: “De uitgebreide warmtebeeld-rapportage geeft voor 250 tot 400 euro een gedetailleerder beeld van de kwaliteit van de isolatie van een huis. Dit gaat vaak samen met een maatwerkadvies energiebesparing (voorheen EPA), dat zelf ook enkele honderden euro’s kost.”

 

Objectief en uitgebreid

Relatief duur dus, maar de geboden kwaliteit is niet-product gedreven, dus objectiever, diepgaander én uitgebreider. Bovendien wordt rekening gehouden met toekomstige plannen, zoals de effecten van aankoop van een elektrische auto op het energieverbruik (zelfs met het gebruik van uw elektrische auto als opslag accu).

Wij bieden deze uitgebreide maatwerkadvies tegen een gereduceerd tarief, waarbij wordt samengewerkt met goede en betrouwbare partijen.

 

Handzame menukaarten

Op basis van deze analyses wordt -geanonimiseerd- in overleg met de bewoners van het woningblok een algemeen isolatieprogramma gemaakt. In deze zogenaamde Menukaart kunnen bewoners lezen welke verduurzamingsmaatregelen voor hun woningtype het meest geschikt zijn, wat de kosten zijnen wat het oplevert. Dat doen wij in buurten die zichzelf hebben georganiseerd en per blok van gelijksoortige woningen. Dit als voorbereiding op een voorstel voor een isolatieprogramma en een energie- en warmtetransitieprogramma voor die buurten en per woningblok.

Deze pilot loopt nu in één buurt.

 

Dienstverlening

Deze dienstverlening is niet gratis en alleen beschikbaar voor leden/donateurs van de energiecoöperatie WijkEnergie2804. U kunt zich hiervoor aanmelden via een mail naar contact@we2804.nl . De kosten bedragen € 7,50 per jaar.

 

Financieel Energie Plan

Wilt u nog een stap verder gaan, dan kunt u een persoonlijk Financieel Energie Plan laten opstellen. Hierin zijn uw energieverbruik, de kosten van de geadviseerde maatregelen plus de verwachte energiebesparingen daarvan over een lange periode doorgerekend. Er zijn ook verschillende energiescenario’s doorgerekend, zoals een nieuwe energiecrises en de gevolgen van de afschaffing van de salderingsregeling van zonnepanelen. Dit traject zit nog in de pilot fase. Ook hierover kunt u meer informatie krijgen.