Startblok

De wijk Plaswijck (met postcode 2804) is door de gemeente Gouda aangewezen als zogenaamd startblok. Dat wil zeggen dat in deze wijk verdere onderzoeken gaan plaatsvinden naar alternatieven voor aardgas. Die onderzoeken richten zich op individuele en collectieve alternatieven.

De redenen om te kiezen voor deze wijk zijn onder andere veel grote bebouwingen (winkelcentra, sporthallen, scholencomplexen), een grote wijk met veel buurten met uniforme huizen, een groot bezit van de woningcorporaties en een actieve bewonersorganisatie.

De gemeente Gouda hierover:

“Verdere verkenningen in 2022: omdat vervolgonderzoek met de grootste zorg moet gebeuren, lijkt het verstandiger om niet in vier, maar in twee buurten verder te verkennen. Zo kan per buurt meer aandacht worden besteed aan het proces. Het idee is daarom om vanaf 2022 de verkenning te hervatten in Plaswijck rond grote gebouwen (het winkelcentrum en de Sporthal de Mammoet) en in Middenwillens West. Op basis van de nu beschikbare informatie lijkt in dat gedeelte van Plaswijck een warmtenet met warmte uit de Reeuwijkse Plassen als bron (aquathermie) een mogelijke oplossing. In Middenwillens West lijkt een individuele oplossing het meest geschikt.”