Bewonerssessies

De mening van burgers is zeer belangrijk bij dit onderwerp.

Het gaat namelijk om maatregelen die grote gevolgen kunnen hebben. Voor de leefomgeving (denk aan nieuwe gebouwen), voor de zekerheid van levering (dat het huis warm blijft) en natuurlijk voor de financiën (zowel de energierekening als eventuele kosten voor het aanpassen van de eigen woning.

Als bewonersorganisatie hebben wij daarom veel bewonersenquêtes en -sessies gehouden. Er zullen er ongetwijfeld nog veel volgen. Ook komen er informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners, onder andere over specifieke thema’s.

Hieronder de weergave van eerdere bewonerssessies en bewonersenquêtes.

 


Uitnodiging inhoudelijke vervolgsessie energietransitie woensdag 14 april

April 2021

Graag nodigen de gemeente Gouda, De WarmteTransitieMakers en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck u uit voor een vervolgsessie. Deze bijeenkomst zal meer technisch en inhoudelijk van aard zal zijn en geheel gericht zijn op de wijk Plaswijck. De gemeente en de warmtetransitiemakers presenteren de uitkomsten van de analyse met de warmtetool voor onze wijk.

De bijeenkomst voor de wijk Plaswijck is woensdag 14 april, aanvang 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl. Aanmelden kan tot en met uiterlijk 6 april ! Na aanmelding ontvangt u tijdig een zoomlink voor deze bijeenkomst.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie https://maakgoudaduurzaam.nl/items/verkenningsbuurt-bijeenkomsten en https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/energietransitie/.

 


Vier online sessies over de energietransitie in de wijk

Maart 2021

Gezien de gebleken grote belangstelling komen er vier sessies. De uitslag van de bewonersenquête wordt bekend gemaakt, er komt een toelichting op wat de energietransitie voor de wijk kan betekenen, een toelichting van de gemeente op het proces en mogelijke vervolgstappen, een vraag en antwoordsessie met bewoners en welke (collectieve) acties voor de verduurzaming van de wijk en woningen mogelijk zijn. Wijkbewoners die zich hebben aangemeld hebben een uitnodiging ontvangen. De data en tijden zijn:

  • woensdag 17 maart om 15.30 uur
  • donderdag 18 maart om 19.30 uur
  • woensdag 24 maart om 15.30 uur
  • donderdag 25 maart om 19.30 uur

Uiteraard komt er een verslag van de bijeenkomsten. Op basis van alle meningen maken wij als bewonersorganisatie een gedegen en afgewogen zienswijze, als basis voor de vervolggesprekken met de gemeente.

 


Presentaties en uitkomsten bewonersenquête energietransitie in de wijk

Maart 2021

 

Beste mede wijkbewoner,

Momenteel verkent de gemeente Gouda de mogelijkheden voor schone alternatieven voor aardgas in vijf verkenningsbuurten. In deze verkenningsbuurten (waaronder Plaswijck, postcode 2804) onderzoekt de gemeente samen met bureau de WarmteTransitieMakers de technische mogelijkheden, kansen en obstakels.

Bij dit complexe onderwerp is de mening van wijkbewoners van groot belang. Daarom zijn er enkele online informatiebijeenkomsten geweest en is een bewonersenquête gehouden. De presentaties inclusief de uitkomsten van onze bewonersenquête zijn te vinden op deze pagina. Uit de wijkenquête blijkt onder andere dat van de bewoners 55% vóór en 45% tegen verdere stappen in de wijk is.

Presentaties:

Presentatie Energietransitie in de wijk Plaswijck Gemeente Gouda maart 2021

Presentatie Energietransitie in de wijk Plaswijck Bewonersorganisatie Plaswijck maart 2021

Links voor meer informatie:

https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-aardgasvrij/

https://warmtetransitiemakers.nl/

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/transitievisie-warmte

Voor extra inhoudelijke informatie, zie https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/default.aspx

 

 

 

 

 

 

 


Bewonersenquête en online sessies over de energietransitie in de wijk

Coronazorgen en energietransitie

Uiteraard hebben we allemaal te maken met de coronamaatregelen. Het spreekt voor zich dat veel mensen hiermee nu bezig zijn, zowel privé als zakelijk. Tegelijk heeft de overheid een nieuwe verandering in gang gezet. Het gaat om de warmte- en energievoorziening in onze wijk/buurt.

Er zij al verschillende plannen gepresenteerd. Als onafhankelijke en politiek-neutrale bewonersorganisatie, bestaande uit burgers/vrijwilligers, willen we graag hierover meepraten. Daarbij willen we graag de wijk- en bewonersbelangen meenemen. Door mee te doen met onze bewonersenquête hebben wij meer draagvlak en meer invloed op proces en uitkomst.

Bij de vorige enquêtes (zoals Vuurwerkverbod, over de Schoolzones in de wijk) deden meer dan duizend wijkbewoners mee. Wilt u deze keer ook meedoen? Het onderwerp is belangrijk genoeg.

Meer duurzame stroom in en voor onze regio

De energietransitie is de overgang van fossiele energie (zoals olie en aardgas) naar duurzame, veilige en betaalbare energie. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat er daarom meer duurzame energiebronnen moeten komen. Met een Regionale Energiestrategie onder-zoeken de gemeenten, waaronder Gouda, hoe nieuwe duurzame stroom kan worden opgewekt, onder andere met zonnevelden en windturbines.

Hoe en wanneer gaan we van het aardgas af ?

Van de regering moet er ook een alternatief voor aardgas komen. In het klimaatakkoord is bepaald dat in 2050 Nederland aardgasvrij moet zijn. Gouda wil hiermee in 2030 beginnen. De komende jaren is dus veel onderzoek nodig naar: hoe dat moet, wat het gaat kosten, wie dat gaat betalen, wie beslist, welke aanpassingen in woningen nodig zijn, enz.

Welke alternatieven voor aardgas ?

Belangrijk is vooral wat er voor het aardgas in de plaats komt. Er zijn vele mogelijkheden, maar niet alles is technisch mogelijk of betaalbaar. Ook zijn er risico’s. Of sommige oplossingen nemen veel ruimte in beslag. De meest genoemde alternatieven zijn aardwarmte, aquathermie en restwarmte van industrie.

De gemeente Gouda doet in vijf wijken onderzoek

De gemeente Gouda begint het onderzoek naar het aardgasvrij maken in vijf ‘verkenningswijken’. Dat zijn Achterwillens, Goudse Poort, Kort Haarlem, Plaswijck en Sportlaan/Molenbuurt.

In deze wijken zijn er namelijk alternatieve warmtebronnen in de omgeving, zoals restwarmte van industrie. Voor Plaswijck is dat mogelijk aquathermie uit de nabijgelegen Reeuwijkse Plassen. Ook staan in onze wijk veel gelijkvormige huizen, die zijn te koppelen aan een warmtenet. En Mozaïek Wonen en Woonpartners hebben hier veel woningen die in de komende jaren toch al verduurzaamd gaan worden. In deze vijf wijken zijn er bovendien actieve bewonersorganisaties.

In twee verkenningswijken komt een vervolgonderzoek. Dat gaat onder andere over wat er allemaal moet gebeuren in de woningen, in de wijk en wat het gaat kosten.

En wat vindt u ervan … bewonersenquête

We hebben gemerkt dat dit onderwerp veel vragen en reacties oproept. Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij hierover graag mee. Wij hebben daarbij uiteraard uw mening nodig om de wijkbelangen goed te kunnen behartigen. Wilt u net als vorige keren (zoals de Schoolzones over verkeersveiligheid) weer met zeer velen onze enquête invullen? Dat kan via onderstaand formulier. Het zijn 12 vragen.

Online sessies voor informatie, vragen en opmerkingen

U kunt zich óók aanmelden voor een online sessie om informatie te krijgen, vragen te stellen en om uw mening te geven. Zie de website voor de data. De data zijn woensdagmiddag 17 maart, donderdagavond 18 maart, woensdagmiddag 24 maart en donderdagavond 25 maart.

Papieren enquête

Wilt u een papieren enquêteformulier, mail dan naar contact@bloemendaalplaswijck.nl of bel met 06 239 56 999.

Formulier bewonersenquête

De enquête is gesloten !