Tijdpad transitie in de wijk

 

 

 

 

 

 

 

Tijdpad in de Transitievisie Warmte

In dit submenu is een korte samenvatting gegeven van de plannen van de gemeente voor onze wijk Plaswijck 2804. De citaten komen uit de paragraaf Tijdpad van de Transitievisie Warmte Gouda. Onze wijk omvat alle woningen, bedrijven, winkels en andere gebouwen tussen A12, Bloemendaalseweg, Bodegraafsestraatweg noord en Omlooppad (zie afbeelding). Plaswijck telt ca. 13.000 inwoners en 5.500 huishoudens, dat is ruim 15 % van heel Gouda.

Voor Wijkenergie2804 is belangrijk

Voor ons is belangrijk dat per buurt helder is of en zo ja wat er gaat gebeuren én wanneer dat dan gaat gebeuren, zo ook welk spoor (individueel, collectief) wordt gevolgd. Kortom, wie gaat wat wanneer doen. Verder is van belang dat de buurten en bewonerscollectieven in de wijk van elkaar weten wie waarmee bezig is en van elkaar kunnen leren..

Belangrijk: flexibele invulling naar gebied en tempo

In de Transitievisie Warmte is Plaswijck Kern aangewezen als startblok. Dat is in de afbeelding donkerrood gemarkeerd. Verder is in de Transitievisie Warmte voor heel Gouda een tijdpad benoemd. Voor elke wijk en buurt is een planning gemaakt wanneer de onderzoeken starten en en welke route (individueel of collectief) het meest kansrijk lijkt. Ook voor onze wijk 2804 is een tijdpad benoemd. Hieronder geven wij daarvan een samenvatting. Met de gemeente is evenwel besproken, dat de invulling naar buurt en tijdvak flexibel kan worden ingevuld. Dat wil dus zeggen dat alle buurten in de wijk Plaswijck op elk moment in de onderzoeken en plannen kunnen worden meegenomen. Dit uiteraard in overleg met de andere wijkpartners zoals de gemeente en woningcorporaties.

 

 

 

 

 

Plaswijck Kern als startblok aangewezen: korte termijn planning

Achtergrondinformatie:  https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-aardgasvrij/transitievisie-warmte/plaswijck-kern-verkenningsblok/

Citaat uit de Transitievisie Warmte Gouda:

“In de WarmteTransitieVisie 2021 van de gemeente Gouda is specifiek Plaswijck Kern als startblok benoemd. Plaswijck Kern omvat het corporatiebezit in de Burgen en Lustenbuurt, de Hoefs, het winkelcentrum Bloemendaal, de flats daarom heen, de Prinsessenflats, de Mammoet en de daar gelegen zogcentrum, sporthal en middelbare scholen. Op dit kleine oppervlakte is de bebouwing relatief hoog, met relatief veel warmtevraag en een relatief gering aantal partijen.”

Toelichting uit de Transitievisie Warmte Gouda:

 

 

 

 

 

 

Het tijdpad ‘middelange termijn’

Achtergrondinformatie: https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-aardgasvrij/transitievisie-warmte/plaswijck-behalve-plaswijck-kern-en-water–en-grassenbuurt/

Citaat uit de Transitievisie Warmte Gouda:

“Als er voor Plaswijck-Kern een warmtenet mogelijk blijkt, kunnen (nb er staat: kunnen niet zullen, redactie) daarna omliggende buurten hierop aansluiten. De bedoeling is dit de komende 5 jaar duidelijk te krijgen. Een individuele oplossing is evenwel ook mogelijk voor deze buurten.”

Toelichting uit de Transitievisie Warmte Gouda:

 

 

 

 

 

 

Het tijdpad ‘natuurlijk tempo’

Achtergrondinformatie:  https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-aardgasvrij/transitievisie-warmte/water–en-grassenbuurt/

Citaat uit de Transitievisie Warmte Gouda:

“De Visie heeft in Gouda enkele buurten benoemd waar een natuurlijk tempo geldt. Voor Plaswijck 2804 is dat de Watergrassen. De Visie van de gemeente kiest hierbij voor een individuele oplossing.

Toelichting uit de Transitievisie Warmte Gouda:

 

 

 

 

 

Andere buurten in de wijk ?

De Transitievisie Warmte biedt derhalve enkele tijdlijnen voor specifieke buurten in de wijk. Uiteraard zijn er meer buurten in de wijk, zoals Albrechtsveld, Catsveld, Burgen, Hoefs, Hoeven, Jumilage, Mammoet, Steinen, Werven, Zomen, enz. Als WijkEnergie2804 zullen we dit samen met de bewoners(collectieven) in deze buurten dit indien gewenst of nodig verder gaan uitwerken.